ك كم كن كما ه هما

Language: Arabic (code: ar) Family: Afro-Asiatic, Semitic. Using Kaana and Sakana Learn with flashcards, games, and more — for free

2022-12-08
  ذئب ق
 1. 5
 2. Predmetové osobné zámená
 3. egyes szám
 4. أنتَ
 5. هُـمَـا هُـمَـا
 6. السَّبت 18 أبـــريل 2020
 7. Example: عَلَى+يْ = عَلَيْيَ = عَلَيَّ
 8. Kamu berdua (pr ) كُمَا
 9. 0) da Creative Commons; pode estar sujeito a condições adicionais